Brandisolering

Brandisolering

Ett alternativ till brandskyddsmålning är att isolera bärande stål, betong eller bärande träbalkar med inkädnadskivor/ brandskivor i stenull eller gips mm. 

För att rökutvecklingen och spridningen av branden skall bli så liten som möjligt är det viktigt att man väljer rätt ytskikt. 

 1brandbolaget brandtatning 25