Brandtätning

brandbolaget fram1 brandtatning

Installationsgenomföringar i byggnadsdelar får ej utgöra en svar punkt och måste därmed klara av ett visst brandmotstånd och täthet mot brandgaser och sticklågor. Innan man utför en brandtätning ska kraven för bland annat brandmotstånd, funktionskrav och krav på mekanisk styrka avklarats. Det är även viktigt att man använder rätt produkter utefter behovet för byggnadsdelarna. Ett vanligt brandkrav/brandklass är EI 60, och där ska konstruktionerna klara av ett brandförlopp på 60 minuter när det gäller täthet och isolerande förmåga. E står för täthet och I står för isolering. Byggnader delas upp i olika EI klasser från EI30 till EI 120 vilket motsvarar att byggnadens tätningar ska kunna står emot brand i 120 minuter.

Tänk på att det alltid är fastighetsägaren som ska se till att brandkraven uppfylls.

 1brandbolaget brandtatning 12