Förbesiktning

1brandbolaget brandtatning 3

En förbesiktning ger en bra bild och uppskattning över det aktuella behovet för att förbättra brandskyddet i byggnader. 

I en förbesiktning undersöker vi byggnadens nuvarande tätningar och kan därigenom direkt se vilka tätningar som är godkända och ej godkända. Utifrån denna förundersökning får vi fram en statusrapport där vi uppskattat tidsåtgången för att åtgärda de fel och brister som finns. Denna rapport kan även användas som anbudsunderlag, men självklart hoppas vi på att få förtroendet att själva genomföra arbetet.

Tänk på att det alltid är fastighetsägaren som är ansvarig att brandkraven uppfylls.
Med vår hjälp kan du få din fastighet godkänd.